GIỚI THIỆU

Công ty CP Lâm Sản Xuất Khẩu Đà Nẵng hoạt động trong các lĩnh vực:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế ( Sản xuất và chế biến lâm sản xuất khẩu và nội địa ).
Xây dựng nhà các loại (Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp ).
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng các công trình thủy điện nhỏ, bưu điện, kéo cáp, trồng trụ, xây lắp điện.)
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (bán vật liệu xây dựng ).
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (cho thuê máy móc , thiết bị thi công cơ giới ). Lắp đặt hệ thống điện.
Khai thác lâm sản, tư vấn thiết kế, gia công lắp đặt các hệ thống sấy, chế biến và bảo quản lâm sản, trang trí nội thất, khai hoang xây dựng đồng ruộng. Khai thác sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng.
Dịch vụ vận tải hàng hóa. Kinh doanh trang trại, du lịch sinh thái.
Tư vấn thiết kế công trình giao thông, thủy lợi, bưu điện.